Νέα


   

27/01/2016


Διοργάνωση Σεμιναρίου: Ο ρόλος του αναλυτή στη θεραπευτική διαδικασία: Αναλυτική σχέση και ερμηνεία

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας διοργανώνει σεμινάριο με θέμα :

 

Ο ρόλος του αναλυτή στη θεραπευτική διαδικασία: Αναλυτική σχέση και ερμηνεία.

 

 Η ψυχαναλυτική θεραπεία στηρίζεται σε μια μοναδική και εξειδικευμένη μορφή διαπροσωπικής σχέσης. Αυτή η σχέση χαρακτηρίζεται από ένα αντιφατικό κράμα αποχής και οικειότητας, σωματικής απόστασης και λεκτικής προσέγγισης, ναρκισσιστικής απόσυρσης και έντονης αλληλεπίδρασης με τον αναλυτή και την πραγματικότητα.

Η αναλυτική σχέση εγκαθίσταται χάρη στη στάση του αναλυτή και στοχεύει στο να δώσει στον αναλυόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει σε βάθος τις ανθρώπινες σχέσεις του, τρέχουσες και παλιότερες, καθώς και του τρόπους με τους οποίους οι σχέσεις αυτές επηρέασαν και επηρεάζουν την ψυχική του ζωή. Ακόμη, η αναλυτική σχέση, σε συνδυασμό με την ερμηνεία, στοχεύει στην ανάπτυξη λειτουργιών και ψυχικών δομών (λειτουργία α, περιέχουσα λειτουργία, με όρους του Bion) που δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των προγενέστερων σχέσεων του αναλυόμενου.

Από την άλλη πλευρά, η ερμηνεία είναι μια λεκτική παρέμβαση. Χρησιμοποιώντας ο αναλυτής διάφορα στοιχεία από τους ελεύθερους συνειρμούς, παράγει μια νέα σύνθεση που αναδεικνύει ασυνείδητες πτυχές και δίνει καινούριο νόημα στην ψυχική εμπειρία του αναλυόμενου.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι με την ερμηνεία η ψυχική ζωή του αναλυόμενου αποκτά μια εσωτερική συνοχή – και κάποια νέα νοήματα – που προηγουμένως δεν είχε. Ορισμένες πλευρές της ψυχικής ζωής που πριν φαίνονταν να είναι διασπασμένες και άσχετες μεταξύ τους οργανώνονται σε μια νέα σύνθεση. Μια νέα σύνθεση που δίνει ένα στοιχείο συνέχειας στη σχέση του παρόντος με το παρελθόν και επιτρέπει στον αναλυόμενο να αποκτήσει μια πιο συγκροτημένη εικόνα του εαυτού του.

Ορισμένοι ασθενείς όμως πιέζονται ασφυκτικά ή βιώνουν υπερβολικό άγχος μετά από κάποιες ερμηνείες. Έτσι, τα τελευταία κυρίως χρόνια, τονίστηκε η ανάγκη για σεβασμό στους ρυθμούς και τους χρόνους του αναλυόμενου. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για μια ερμηνευτική τακτική που – σε γενικές γραμμές – αρνείται την υπερβολικά βιαστική αποκωδικοποίηση του υλικού και στρέφει την προσοχή της στην ικανότητα αφομοίωσης του αναλυόμενου. Στρέφει, επίσης, την προσοχή της στις απαντήσεις του ασθενούς μετά τις ερμηνείες, απαντήσεις που θα βοηθήσουν τον αναλυτή να προσαρμόσει την τεχνική του στις υπάρχουσες ανάγκες.

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο ρόλο του αναλυτή και στους τρόπους με τους οποίους η αναλυτική σχέση και η ερμηνεία λειτουργούν ως θεραπευτικοί παράγοντες. Θα παρουσιαστούν πολλά κλινικά παραδείγματα και θα δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει η ερμηνεία ώστε να μην λειτουργεί ως παράγοντας ψυχικής πίεσης ή και καταδίωξης, αλλά ως παράγοντας ψυχικής συνοχής και ωρίμανσης.


Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι :

  1. Η γέννηση του ψυχισμού
  2. Όνειρο και περιέχουσα λειτουργία
  3. Ερμηνεία
  4. Ψυχαναλυτική θεραπεία του «δύσκολου» ασθενούς
  5. Αναλυτική σχέση και αναλυτικό πεδίο.

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τον Βασίλη Φαλάρα, Ψυχίατρο – Ψυχαναλυτή, καθηγητή Ψυχιατρικής ΤΕΙ Αθήνας, Πρόεδρο και διδάσκοντα της Ε.Ε.Ψ.Ψ.

Θα πραγματοποιείται ημέρα Τετάρτη, ώρα 21.00 – 22.30 στις παρακάτω ημερομηνίες : 27/1, 24/2, 23/3, 20/4 και 1/6/2016, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Μιχαλακοπούλου 41-43.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 90 ευρώ.

 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 22/12/2015 στη γραμματεία της Ε. Ε. Ψ. Ψ. ( κα Σοφρά ), τηλ. και fax 210-7712901 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hspp@otenet.gr. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα ( σπουδές, τρέχουσα απασχόληση, κλινική εμπειρία ).

 

 

Από την Γραμματεία της ΕΕΨΨ