05/05/2014


Ψυχαναλυτική Αξιολόγηση

Η ΕΕΨΨ δημιούργησε την «Ψυχαναλυτική Αξιολόγηση» , μια δωρεάν υπηρεσία πού διαθέτει σε άτομα πού :

  • ·        Τους έχει προταθεί  να κάνουν ψυχανάλυση
  • ·        Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για χαμηλού κόστους θεραπεία

Τα τακτικά μέλη της ΕΕΨΨ αξιολογούν δωρεάν όλες τις αιτήσεις. Σε όσους  κρίνεται ότι η ψυχανάλυση είναι κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος,  τους συστήνονται  συνάδελφοι  της ΕΕΨΨ πού έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν αναλυτικές θεραπείες με χαμηλή αμοιβή. 

Αιτήσεις θα κατατίθενται τηλεφωνικά στη γραμματεία της ΕΕΨΨ και θα υπάρχει μια 1η τηλεφωνική αξιολόγηση από μέλος της εταιρείας, με βάση κάποια αρχικά κριτήρια.

Προτεραιότητα θα έχουν άτομα πού εργάζονται στον χώρο της υγείας.