ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2018-2019


   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  2018-2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 6/11/18 ξεκινούν τα μαθήματατου εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΨΝΑ με τίτλο «Εισαγωγή στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία».

 

Το Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται πρωτίστως σε ειδικευόμενους Ψυχιατρικής, ως ουσιαστικό τμήμα της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία εκπαίδευσής τους.

Από το σεμινάριο δεν πρόκειται να αποκλειστούν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν κλινικό έργο.