Η Κλαϊνική Σκέψη στην Ψυχαναλυτική Πράξη


   

Η Κλαϊνική Σκέψη στην Ψυχαναλυτική Πράξη, είναι  ένα  περιεκτικό βιβλίο τόσο από κλινικής όσο και από ιστορικής πλευράς και αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα του Λεξικού της Κλαϊνικής Σκέψης  του R. D. Hinshelwood το οποίο απετέλεσε ορόσημο στην ανάδειξη της Κλαϊνικής Σκέψης.

Οι Κλαϊνικές έννοιες αναδύθηκαν από την κλινική εργασία και το βιβλίο η Κλαϊνική Σκέψη στην Ψυχαναλυτική Πράξη παρουσιάζει τις έννοιες αυτές μέσα από τις αναφορές των κλινικών περιστατικών της Melanie Klein και των αναλυτών που ακολούθησαν την θεωρία της. Οι κλινικές περιπτώσεις εξετάζονται εξονυχιστικά και η μέθοδος του R. D. Hinshelwood συνίσταται στην προσεκτική παρακολούθηση της ίδιας της ψυχαναλυτικής σκέψης. Εξετάζει το πώς κατασκευάζονται οι ερμηνείες, πως αποτυπώνονται τα περιεχόμενα και οι διαδικασίες του ψυχισμού όταν εκφράζονται στον λόγο του ασθενούς κατά την ανάλυση, καθώς και τι ιδιαίτερο νόημα δίνει σε αυτά ένας Κλαϊνικός αναλυτής. 

Το βιβλίο ακολουθεί μία χρονολογική σειρά, η οποία αρχίζει από τις βασικές Φροϋδικές αρχές και καταλήγει στην Κλαϊνική θεωρία. Το πρώτο μέρος εξετάζει το πως οι βασικοί Κλαϊνικοί όροι προκύπτουν από το κλινικό υλικό. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις θεωρητικές και κλινικές εξελίξεις  των Bion, Segal, Rosenfeld, Meltzer, Joseph καθώς και άλλων Κλαϊνικών αναλυτών.

Το βιβλίο δεν περιγράφει απλώς την εκπληκτική ιστορική διαδρομή της Κλαϊνικής κλινικής προσέγγισης, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα εκπαιδευτικό κείμενο διανθισμένο με βινιέτες που έχουν ήδη δημοσιευθεί. Επίσης, το  Κλαϊνική σκέψη στην Ψυχαναλυτική Πράξη είναι ένα απαραίτητο εργαλείο αναφοράς για τον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της Κλαϊνικής Σκέψης. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό βιβλίο.