Ιστορική Διαδρομή


   

 

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε την άνοιξη του 1977, ως Ε.Π.Ε. από τους:  

 • Α. Αλεξανδρή, Ψυχίατρο – Παιδοψυχίατρο – Ψυχαναλύτρια μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. 
 • Α. Γιαννακούλα, Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο, Ψυχαναλυτή μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. 
 • Μ. Γιωσαφάτ, Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο, Ψυχοθεραπευτή, μέλος της Βρετανικής Ψυχοθεραπευτικής Ένωσης. 
 • Π. Σακελλαρόπουλο, Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο, Ψυχαναλυτή μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. 
 • Ι. Τσιάντη, Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο, Ψυχοθεραπευτή, μέλος της Βρετανικής Ψυχοθεραπευτικής Ένωσης. 
Τα ιδρυτικά αυτά μέλη, με ενεργό παρουσία στον ψυχιατρικό χώρο, πίστευαν πως η θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική – ψυχοθεραπευτική θεωρία και πρακτική στη χώρα μας ήταν ένα ώριμο αίτημα της περιόδου της μεταπολίτευσης. Θεωρήθηκε ως αναγκαία για την διάχυση και ανάπτυξη του ψυχαναλυτικού λόγου, την βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την εξέλιξη της Δημόσιας Ψυχιατρικής περίθαλψης.

Η Ε.Ε.Ψ.Ψ. είναι ο πρώτος φορέας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με σκοπό την εκπαίδευση στην ψυχανάλυση και την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Στα αρχικά της βήματα βρισκόταν σε επιστημονική σύνδεση με την Βρετανική Ένωση Ψυχοθεραπευτών, ενώ αργότερα συνέβαλε στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στον Δημόσιο Τομέα (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector).

Το 1986, λόγω της αύξησης των τακτικών και εκπαιδευομένων μελών της, η Ε.Ε.Ψ.Ψ. εξελίχθηκε σε Επιστημονικό Σωματείο με εγκεκριμένο καταστατικό από το πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο αναθεωρήθηκε το 1995. Την ίδια χρονιά εγκρίθηκε και ο Εσωτερικός Κανονισμός. Το 1997, μετά από δυο χρόνια αξιολόγησης η ΕΕΨΨ έγινε μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικών Εταιρειών (International Federation of Psychoanalytic Societies).

Ιδιαίτερα σημαντική και πρωτότυπη είναι η συμβολή των μελών της Ε.Ε.Ψ.Ψ. στην διάδοση και ανάπτυξη της ψυχοδυναμικής προσέγγισης των ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και στην Ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Την  συμβολή του Καθηγητή Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου στην δημιουργία ψυχοκοινωνικών δομών Θεραπείας και Αποκατάστασης στην κοινότητα (κυρίως στην Φωκίδα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Καλλιθέα) και στην εισαγωγή του ψυχαναλυτικού πρίσματος στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχωσικών ασθενών.
 • Την ίδρυση τμήματος Βραχείας Δυναμικής Ψυχοθεραπείας στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου (1980 ) από τον ψυχίατρο Επαμεινώνδα Ασλανίδη.
 • Τη συμβολή του Καθηγητή Γρηγόρη Βασλαματζή στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου, όπου δημιούργησε το τμήμα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας(1987) και αργότερα προχώρησε στην ίδρυση τμήματος Θεραπείας Οριακών Ασθενών ψυχαναλυτικής προσέγγισης (1999) και τμήματος Ομαδικής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας(2006).
 • Την ίδρυση της πανεπιστημιακής παιδοψυχιατρικής κλινικής στο Αγ. Σοφία από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιάννη Τσιάντη  και την συνέχιση της ψυχαναλυτικής παράδοσης της από τον τωρινό διευθυντή της Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Αναγνωστόπουλο.
 • Την συμβολή μελών της Ε.Ε.Ψ.Ψ. στη συνέχιση της ψυχαναλυτικής παράδοσης σε πολλές κλινικές μονάδες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.
 • Την κλινική και εκπαιδευτική δραστηριότητα πολλών μελών της ΕΕΨΨ στα πλαίσια Κλινικών του ΕΣΥ (όπως, π.χ., στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής), Κέντρων Ψυχικής Υγείας και άλλων Μονάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμβολή του ψυχιάτρου-παιδοψυχίατρου Δημήτρη Κυριαζή ως διευθυντού της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

 

Η Ιστορία της Εταιρείας, σε μορφή PDF (γλώσσα-Αγγλική)