Βιβλιοθήκη


   

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MASUD KHAN ΤΗΣ Ε.Ε.Ψ.Ψ.


 

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, χάρη στις ενέργειες του επίτιμου μέλους της Ανδρέα Γιαννακούλα, έχει αποκτήσει την βιβλιοθήκη του Masud Khan,  ενός από τους σημαντικοτέρους ψυχαναλυτές της γενιάς του. 

Ο Masud Khan (1924-1989) γεννήθηκε στο Πακιστάν και έζησε και εργάσθηκε ως ψυχαναλυτής στην Αγγλία. Αναλυόμενος, μαθητής και στη συνέχεια εκδότης των έργων του Donald Winnicott, έγραψε ο ίδιος πάνω από 60 άρθρα, πολλά  εκ των οποίων συγκέντρωσε σε τέσσερα βιβλία του. Εξ αυτών το The privacy of the Self και το Alienation in Perversions θεωρούνται κλασσικά για τη μεγάλη θεωρητική τους συνεισφορά. Επίσης υπήρξε εκδότης της International Psycho-Analytical Library.

Ο Masud Khan  είχε πάθος με τα βιβλία. Η βιβλιοθήκη του περιέχει περίπου 4.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, τα οποία  εκτείνονται χρονολογικά από το τέλος του 19ου αιώνα έως και το τέλος της δεκαετίας του 1980.  Η συλλογή περιλαμβάνει ένα αξιοσημείωτο αριθμό βιβλίων αναφορικά με την ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική, την παιδοψυχολογία και την ψυχιατρική. Ακόμη ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποτελείται από μονογραφίες θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας. Άλλες θεματικές ενότητες είναι η φιλοσοφία, οι καλές τέχνες, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η ιστορία, η γλωσσολογία, καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.ά. Σημειώνουμε, ιδιαίτερα ένα σημαντικό αριθμό μελετών, οι οποίες επιχειρούν τη σύνδεση και τη διασταύρωση, σε συγκριτική προοπτική,  των ψυχαναλυτικών σπουδών, της ψυχανάλυσης/ψυχιατρικής/ψυχολογίας με άλλες επιστήμες και γνωστικά πεδία (π.χ. ψυχογλωσσολογία, λογοτεχνία και ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία και τέχνη). Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης «Masud Khan» περιλαμβάνονται ακόμη και σπάνιες εκδόσεις (παλαιές εκδοτικές σειρές έργων του Βολταίρου, βιβλία σε κινεζική και αραβική γραφή των αρχών του 20ού αι. κ.ά.).
Σε αρκετά από τα βιβλία υπάρχουν αφιερώσεις των συγγραφέων στον Masud Khan καθώς και σημειώσεις και σχόλια του ίδιου, τεκμήρια που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες  για τον ιδιοκτήτη της βιβλιοθήκης και την εποχή του, υλικό που μπορεί να συνεισφέρει στην μελέτη της ιστορίας της ψυχανάλυσης. Δε θα πρέπει τέλος να παραλειφθεί η μοναδική συλλογή με καρτ-ποστάλ που είχε στην κατοχή του ο Masud Khan. Κάρτες που λάμβανε από φίλους του κυρίως μεταξύ των δεκαετιών ‘70-’80, με στίχους, φιλοσοφικούς στοχασμούς, ή αφιερώσεις. 
Όλη η συλλογή είναι καταλογογραφημένη στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.5 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, βάσει των αγγλοαμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης (Anglo-american cataloguing rules, AACR2). Η ταξινόμηση της συλλογής που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, βασίστηκε στο Dewey Decimal Classification System (21η έκδ.).  Η θεματική ευρετηρίαση των βιβλίων έγινε βάσει των θεματικών επικεφαλίδων (subject authorities) της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τα θέματα έχουν καταχωρηθεί στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. 

Πρόεδρος:  Χαρά Καραμανωλάκη

Μέλη:   Ευτυχία Καλλιτεράκη
              Ευγενία Σουμάκη
              Κώστας Ταλφανίδης

 


 

Η Ζωή και το Έργο του Masud Khan