Η Ταυτότητα της Ε.Ε.Ψ.Ψ


   

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ε.Ε.Ψ.Ψ.) είναι η πρώτη ψυχαναλυτική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1977, με έδρα την Αθήνα, από πέντε έλληνες ψυχαναλυτές-ιδρυτικά μέλη. Ανάμεσα στους κύριους στόχους της, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της, είναι: α. Η οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Ψυχανάλυση και την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία. β. Η παροχή επιστημονικής και επαγγελματικής οργάνωσης για όσους ασχολούνται με την ψυχανάλυση και την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Η προαγωγή και ανάπτυξη  αυτής της εργασίας. Ο καθορισμός  βασικών κριτηρίων  δεοντολογίας, επαγγελματικού ήθους και ιδανικών. γ. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από τη διάδοση της ψυχαναλυτικής σκέψης. δ. Η καλλιέργεια της συνεργασίας και του διαλόγου με άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους και εταιρείες.

Η ΕΕΨΨ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικών Εταιρειών (I.F.P.S), της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας για την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.F.P.P.), και της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Ιστορία της Ψυχανάλυσης.

   

Όργανα της Εταιρείας είναι:

α)   Διοικητικό Συμβούλιο

β)  Εκπαιδευτική Επιτροπή


Διοικητικό Συμβούλιο:
 

Πρόεδρος:
  Β. Φαλάρας, Ψυχίατρος
Αντιπρόεδρος:
 Τζ. Σουμάκη, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος 
Γραμματέας:
 Γρ. Μανιαδάκης, Ψυχίατρος
Ταμίας:
 Γ. Χατζησταυράκης, Ψυχίατρος 
Μέλος:
 Γρ. Βασλαματζής, Ψυχίατρος


Εκπαιδευτική Επιτροπή:

Πρόεδρος:
  Χ. Καραμανωλάκη, Ψυχίατρος
Γραμματέας:
  Σ. Τουρνής, Ψυχίατρος 
Μέλη:
  Ε. Βλαχάκη, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος
 
  Κ. Ταλφανίδης, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος

  Ν. Χαμπέρης, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος