Εκπαίδευση


   

 

Οι Εκπαιδευόμενοι της Εταιρείας συγκροτούν το τμήμα εκπαιδευομένων.

Δεκτοί για εκπαίδευση γίνονται: ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι και ψυχιατρικοί κοινωνικοί λειτουργοί πανεπιστημιακού επιπέδου. Κατά περίπτωση γίνονται δεκτοί και επιστήμονες συναφών κλάδων που διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και έχουν ή θα αποκτήσουν, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, την απαραίτητη κλινική ψυχιατρική εμπειρία.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει μία έντυπη αίτηση που την προμηθεύεται από την γραμματεία της Εταιρείας, συνοδευομένη από βιογραφικό σημείωμα και συστατικές επιστολές από τρία πρόσωπα της επιλογής του. Ακολουθούν τρεις συνεντεύξεις με τρία διαφορετικά μέλη Δ.Α.Ψ. της Εταιρείας.

Η τελική αξιολόγηση του υποψηφίου γίνεται από την διευρυμένη Εκπαιδευτική Επιτροπή και ενημερώνεται γραπτώς ο ενδιαφερόμενος. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχονται στον υποψήφιο μετά την ένταξή του στην εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • προσωπική ανάλυση
  • θεωρητικά και κλινικά σεμινάρια τετραετούς διάρκειας με εβδομαδιαία συχνότητα
  • δύο τουλάχιστον εποπτείες εντατικής ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ή ψυχανάλυσης
  • ομαδικές εποπτείες κλινικών περιπτώσεων διετούς διάρκειας.
  • ομαδική εποπτεία ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους
  • ειδικά σεμινάρια επικεντρωμένα σε ψυχαναλυτικά θέματα τα οποία διοργανώνονται παράλληλα με την βασική θεωρητική εκπαίδευση
  • Συγγραφή και παρουσίαση κλινικής εργασίας.