Ελληνικά | English


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ε.Ε.Ψ.Ψ.) είναι Επιστημονικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα.
Πρόκειται για αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία που υπόκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα και την Ελληνική Νομοθεσία.

Σκοποί

Μεταξύ των βασικών σκοπών της Ε.Ε.Ψ.Ψ. είναι:

  • Να οργανώνει την εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση και την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία.
  • Να προσφέρει μια επαγγελματική οργάνωση για όσους ασχολούνται με την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και να προάγει αυτή την εργασία ως επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Να καθορίσει και να διατηρήσει τις προδιαγραφές των επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων που απαιτούνται γιΆ αυτή την επιστημονική εργασία και το επίπεδο ήθους της επαγγελματικής συμπεριφοράς.
  • Να συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

    Η Ε.Ε.Ψ.Ψ. είναι μέλος:
    • Της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικών Εταιριών (I.F.P.S.)
    • Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία στον Δημόσιο Τομέα (E.F.P.P.)